Değerler Eğitimi - Sevgi ve Saygı Kök Değerleri

Değerler Eğitimi - Sevgi ve Saygı Kök Değerleri

Milletin değerlerine, tarihine, inancına ve kültürüne uygun bir eğitim sistemi inşa etmek, milletin kendi öz değerlerine uygun ve gerçek anlamda kuşatıcı insan yetiştirmek ve medeniyetimizin tüm insanlığın gönlünde yeniden hak ettiği yere gelmesi için çalışmalar yürütmek Bakanlığımızın en önemli gayelerindendir. Bu kapsamda Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüz tarafından Değerler Eğitimi çalışmaları yürütülmektedir. 

10.04.2023 283

Değer ve tutumların öğrencilerde bilişsel düzeyi aşarak, duygu ve davranış boyutlarında kazandırılması, okuldaki yaşam kalitesini yükseltecek ve öğrenciler kendilerini okulda daha mutlu ve güvende hissedecektir. Böylece öğrenciler bir taraftan iyi karaktere sahip vatandaşlar olarak yetişirken bir taraftan da gündelik yaşamda kullanacakları bilgi ve becerileri etkili bir şekilde öğreneceklerdir.

Kök değerler; ideal ve arzu edilen davranış veya yaşam biçimlerini ifade eden üst düzey kavramlar ve doğru kararlara ulaşmada bireylere yardımcı olan genel ilkelerdir. Okulumuz da kök değerlerle ilgili çalışmalar yürütmektedir. Mart ayının değer konusu olan ''Sevgi ve Saygı'' temasına ait çalışmalar Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi'nin katkısıyla öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan şiir dinletisinin yanı sıra hazırladığımız e-dergi çalışmasını da buradan paylaşıyoruz.

E-DERGİMİZE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ