eTwinning Projesi - Chemistry Around Us ( Çevremizdeki Kimya )

Koordinatör Okul: Ankara Lisesi - Altındağ / Ankara / Türkiye

Ortak Okullar: İspanya, Yunanistan, Fransa, Romanya, Letonya ve Türkiye olmak üzere 12 ortaklı bir proje.

20.04.2021 476

Proje Konusu ve Amacı: Hava, su ,toprak kirliliği ve yanı sıra tehlikeli kimyasallardan çok sayıda ölüm ve hastalıkla karşı karşıyayız. Bu durum şimdiki ve gelecek nesilleri etkiliyor. Bu nedenle, kapsayıcı, etkili, ilham verici ve yenilikçi yasalar ve politikalar yoluyla, kimyasalların ve atıkların sağlıklı yönetimini güçlendirmek kesinlikle çok önemlidir. Bu bakış açısıyla yola çıkarak ortak geleceğimiz için çözümler üretmeye çalışıyoruz.Projenin amacı zararlı kimyasalların doğa ve insan üzerindeki etkinliği konusunda küresel farkındalık yaratmak ve alternatif doğal ürünler oluşturmaktır.