eTwinning Projesi - Health, What Else! (Sağlık, Başka Ne Olsun )

Koordinatör Okul: Liceo Scientifico Statale "E.Vittorini di Napoli"-İtalya

Ortak Okullar: Türkiye,Litvanya,Romanya,Arnavutluk,Fransa,İspanya olmak 14 ortaklı bir proje.

20.04.2021 1067

Proje Konusu ve Amacı: Beslenme ve sağlık herkes için hayati bir öneme sahiptir.Özellikle covid 19 salgınıyla gençlerin yaşam tarzı çok değişti.Sağlıklı bir yaşam tarzı sağlıklı bir çevrede gerçekleşir.Sağlık ve refah gibi sürdürülebilir kalkınma için 2030 hedeflerini öğrencilere tanıtmak ve çalışmak en büyük amacımızdır.