Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle 2050’de Şehrim

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle 2050’de Şehrim

‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle 2050’de Şehrim” isimli proje Romanya Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanmış olup, bu proje "Vasile Lovinescu Koleji” kurumu tarafından koordine edilmektedir. Okulumuzun da içinde ortak olarak yer aldığı bu proje beş Avrupa ülkesinden ortakları içermektedir. 

Proje, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğinin getirdiği zorluklara ve çevrenin korunması için alınacak önlemlere odaklanmaktadır. Proje, çevre sorunlarının uluslararası düzeyde daha iyi anlaşılmasını teşvik etmek amacıyla ortak ülkelerden gelecek öğrenciler arasında değişim ve işbirliğini de teşvik etmektedir. Atık yönetimi, yenilenebilir enerji kaynakları ve su ve elektrik tüketiminin azaltılması için sürdürülebilir çözümlerin kullanımını teşvik ederek ortak okullarda çevreye duyarlı uygulamalar da teşvik edilmektedir.

07.11.2023 89

1 Ekim 2023 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu etkinlikler, öğrencilerin kendi toplumlarındaki somut çevre projelerine aktif olarak katılmalarını, yerel ihtiyaçları tespit etmelerini ve uygun çözümler önermelerini teşvik edecek. Ayrıca proje, farkındalık yaratma etkinlikleri düzenleyerek, makaleler yayınlayarak ve eğitim camiasına yönelik iletişim destekleri sağlayarak sonuçların ve iyi uygulamaların kamuoyuna yayılmasını da amaçlamaktadır. Projenin bir diğer önemli yanı da öğrencilerin dijital ve dil becerilerinin geliştirilmesidir.

 

Proje, bu hedeflerin yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler için sürdürülebilir kalkınma konusunda öğretici materyaller oluşturmanın yanı sıra sürdürülebilir kalkınmanın 10 temel prensibini içeren "Resimlerle Sorumlu Vatandaş" kitabı oluşturmayı da hedeflemektedir.

PROJE ADI:  

"MA VILLE ENGAGÉE VERS 2050 PAR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE"


(SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİYLE 2050'DE BENİM ŞEHRİM)

PROJE SÜRESİ:   2023-2026
PROJE KODU:   2023-1-RO01-KA220-SCH-000161555
PROJE ORTAKLARI  

KOORDİNATÖR 

ROMANYA - Vasile Lovinescu Koleji

 

ORTAKLAR

TÜRKİYE - Ankara Lisesi 

Fransa (STK ,TERRALBASTRA, Orly Lycée des métiers Armand Guillaumin ve RDIUP)

Portekiz (Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo, Peso da Régua)

İtalya (Liceo Scientifico B. Rescigno” Roccapiemonte)

Yunanistan (3 Gymnasio Kalamatas),

Romanya (Ion Creangă Teknik Koleji)